Terms & Conditions

Witamy w gamergeargalore!

Niniejsze zasady i warunki określają zasady i regulacje korzystania ze strony internetowej gamergeargalore, znajdującej się pod adresem gamergeargalore.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z gamergeargalore, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz do wszystkich Umów ma zastosowanie następująca terminologia: „Klient”, „Ty” i „Twoje” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Spółki. „Firma”, „Nasi”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa pk. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, z użyciem wielkich liter i/lub on/ona, jest traktowane jako wymienne i dlatego odnosi się do tego samego.

Ciasteczka
Stosujemy pliki cookies. Uzyskując dostęp do gamergeargalore, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności gamergeargalore.

Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookies, które umożliwiają funkcjonowanie określonych obszarów i ułatwiają osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, gamergeargalore i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się w gamergeargalore. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp w gamergeargalore na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z gamergeargalore
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały od gamergeargalore
Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z gamergeargalore
Redystrybuuj zawartość z gamergeargalore
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy bezpłatnego generatora Warunków.

Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. gamergeargalore nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy gamergeargalore, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo gamergeargalore nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się komentarzy w tej witrynie strona internetowa.

gamergeargalore zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
Komentarze nie zawierają żadnych materiałów oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz gamergeargalore niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści
Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; I
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji znajdujących się w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy ds

Witamy w gamergeargalore!

Niniejsze zasady i warunki określają zasady i regulacje korzystania ze strony internetowej gamergeargalore, znajdującej się pod adresem gamergeargalore.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z gamergeargalore, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz do wszystkich Umów ma zastosowanie następująca terminologia: „Klient”, „Ty” i „Twoje” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Spółki. „Firma”, „Nasi”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa pk. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, z użyciem wielkich liter i/lub on/ona, jest traktowane jako wymienne i dlatego odnosi się do tego samego.

Ciasteczka
Stosujemy pliki cookies. Uzyskując dostęp do gamergeargalore, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności gamergeargalore.

Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookies, które umożliwiają funkcjonowanie określonych obszarów i ułatwiają osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, gamergeargalore i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się w gamergeargalore. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp w gamergeargalore na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z gamergeargalore
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały od gamergeargalore
Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z gamergeargalore
Redystrybuuj zawartość z gamergeargalore
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy bezpłatnego generatora Warunków.

Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. gamergeargalore nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy gamergeargalore, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo gamergeargalore nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się komentarzy w tej witrynie strona internetowa.

gamergeargalore zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
Komentarze nie zawierają żadnych materiałów oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz gamergeargalore niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści
Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; I
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji znajdujących się w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy ds